Defrost meat thoroughly before cooking

Rã đông thịt trước khi nấu

Cooking Method: Air Fryer

First, brush the top of the Wellington with an egg wash (break 1 egg into a bowl and whip) or melted butter. Then place the Tasmanian Salmon Wellington into a clean air fryer, set the temperature for 180ºC and cook for 18 minutes or until internal temperature is 50-53ºC. Eat while still hot and enjoy.

Phương pháp nấu: Nồi chiên không dầu

Đầu tiên, phết phần trên của món Wellington bằng trứng đánh tan (đập 1 quả trứng vào bát và đánh tan ra) hoặc bơ tan chảy. Sau đó, đặt Cá hồi Tasmania Wellington vào nồi chiên không dầu sạch, đặt mức nhiệt ở 180ºC và nấu trong 18 phút hoặc cho tới khi nhiệt độ bên trong là 50-53ºC. Thưởng thức khi còn nóng.